Telepúlés-fejlesztési terv

Egyházaskesző Településrendezési Tervmódosítás Véleményezési Dokumentáció – 2015. február – Tér-Háló Építészeti Tervező Kft.

Letölthető anyagok: – Áttekintő helyszínrajz.pdf

Letölthető anyagok: – Véleményezési tervdokumentáció.pdf

Letölthető anyagok: – Szabályozási terv kivonat.pdf

Letölthető anyagok: – Szabályozási terv módosítás.pdf

Letölthető anyagok: – Településszerkezeti terv kivonat.pdf

Letölthető anyagok: – Településszerkezeti terv módosítás kivonat.pdf

Letölthető anyagok: – Útcsatlakozás helyszínrajza.pdf

Letölthető anyagok: – Határozat.pdf

Letölthető anyagok: – Előzetes vizsgálat.pdf

Letölthető anyagok: – Előzetes vélemény.pdf

Letölthető anyagok: – Tértivevények.pdf

Letölthető anyagok: – Közútkezelői hozzájárulás.pdf

Letölthető anyagok: – Hatástanulmány régészet.pdf

Letölthető anyagok: – Partnerségi egyeztetés.pdf

Letölthető anyagok: – Alaptérkép.pdf

Letölthető anyagok: – Mintakeresztszelvények.pdf

2021.12.20: Település védelméről szoló rendelet módosításának tervezete