Magyar Falu Program keretében
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021”című alprogram
Kódszám:MFP-KEB/2021
projekt azonosítója:3284123762

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Egyházaskesző Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be közösségszervező munkabérére és eszközbeszerzésre

Támogatói okirat azonosítója: 3296076203

Projekt teljes költsége: 2.829.446 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Támogatott tevékenység: Közösségszervező bérköltsége és eszközbeszerzés

Megvalósult eredménymutató:
– A projekt megvalósítása során 2 db eszköz került beszerzésre
– 1 fő 8 órás közösségszervező munkabére és járulékai
Az elnyert támogatásból megvalósított felújítás műszaki tartalma:
Önkormányzatunk elhivatott a helyi kultúrális és nemzeti örökségek, hagyományok, értékek megőrzésére közösségünkben. Fontos a település helyi közösségeinek fellendítése, érdekeltté tétele, melynek érdekében közösségi rendezvényeket /nemzeti ünnepeket, falunapot, falubúcsút, gyermeknapot, májusfaállítást, táborokat, adventi ünnepséget, idősek napját, húsvéti játszóházat, mikulásünnepséget/szerveztünk. A lakókörnyezetünk tisztán tartására szemétgyűjtésre hívtunk az arra elhivatott lakókat és rendszeresen díszítéseket készítettünk az adott évszaknak és ünnepnek megfelelően köztereinken. Rendszeres összejöveteleket, klubokat szerveztünk és hímző szakköri tevékenységet végeztünk. A rendezvények, táborok megvalósításához önkormányzatunk pályázatokat írt, valósított meg és számolt el. A közösségszervezésben végzett eredményeink eléréséhez nagy segítség volt, hogy Egyházaskesző község önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében kiírt „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021” című alprogramra, melynek eredményeképp 2.829.446 Ft támogatásban részesült. Az elnyert összegből 1 db nyomtató és 1 db tablet került beszerzésre, valamint 2021. december 1-től 1 fő 8 órás közösségszervezőt foglalkoztattunk 10 hónapon keresztül. Célunk elérése, – mely a településen élők életminőségének javítása, a helyi kultúra, vallási és szabadidős tevékenységek fejlesztése, közösségek erősítése – jó úton halad. A közösségszervezőnk a szakmai tanulmányait elvégezte, így szakmailag is felkészült.
Az elnyert pályázatról a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Magyar Falu Program Arculati kézikönyvében meghatározottak szerint zajlott. A falutábla a település közigazgatási határát jelző, település nevét tartalmazó tábla alá került elhelyezésre a falu fő forgalmi útvonala mentén, a község központja felé vezető oldalon, míg a támogatói tábla az önkormányzat épületén található. A projektről a beszámolónk a község honlapján megtalálható.

Projekt befejezése: 2022.09.30.

 

Magyar Falu Program keretében „ Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2022” című alprogram

Kódszám:MFP-UHK/2022
projekt azonosítója:3346391908

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Egyházaskesző Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő Egyházaskesző, Kinizsi utca ( Egyházaskesző 298, 223/9, 252 hrsz. ingatlanok) felújítására.

Támogatói okirat azonosítója: 3365550845

Projekt teljes költsége: 42.220.323 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Támogatott tevékenység: Utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítása, komplex terület-előkészítési munkák

Megvalósult eredménymutató:
-A Kinizsi utca útburkolata 636 m hosszúságban 3 m szélességben újult meg
-Az elnyert támogatásból megvalósított felújítás műszaki tartalma:
A felhízott útpadka leszedésével a burkolaton keletkezett csapadékvíz levezetésre került. A Kinizsi utca -,mely 3 hrsz-on található /298, 223/9,252/ – a felújítás hatására biztonságosabb az utcában élők és arra közlekedő gyalogosok, autóval és kerekesszékkel közlekedők részére is, hiszen az útburkolat egységes lett, mentesült a hatalmas kátyúktól és a felújított útnak köszönhetően rendezett utcaképet mutat. A felújítás során 636 m hosszú és 2158 m2 felületű út került felújításra 3 m szélességben. Az útépítés során a padka nyesése 181,8 m3-en, a lokális hibák javítása és a kátyúzás megtörtént C16j. betonból 23,0 m2-en. Az út felújítása során 4,0 cm vastagságú AC-11.j. aszfalt kopóréteg, valamint változó vastagságú AC-11.j. aszfalt kiegyenlítőréteg került beépítésre. A hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg építése változó cm vtg-ban 129,5 m3 AC 11-es anyagból, a hengerelt aszfalt kopóréteg építése 4,5 cm vtg-ban 97,1 m3 A padkakészítés során zúzottkő felső réteg (ZA0/20) építése történt 72 m3-en, az út mindkét oldalán 0,50 m-es szélességben változó vastagságban ZA 0/20 j. anyagból.
A pályázat elnyeréséről tájékoztató információs táblák kihelyezése megtörtént.

Projekt befejezése: 2022.07.14.

Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése – 2021 ” című alprogram

Kódszám:MFP-KOEB/2021
projekt azonosítója:3289753643

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Egyházaskesző Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be eszközfejlesztésre Egyházaskesző közterületeinek kezeléséhez, karbantartásához

Támogatói okirat azonosítója: 3335036973

Projekt teljes költsége: 7.741.920 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Támogatott tevékenység: Eszközfejlesztés Egyházaskesző közterületeinek kezeléséhez, karbantartásához

Megvalósult eredménymutató:
– A projekt megvalósítása során 9 db eszköz került beszerzésre
-Az elnyert támogatásból megvalósított felújítás műszaki tartalma:
Egyházaskesző kommunális gépparkjának fejlesztése önkormányzatunk fontos célkitűzése volt. A több mint 10 éves gépparkunk egy része a régi elhasznált eszközök cseréjéből állt, másik része olyan eszközök beszerzéséből, melyek szükségessé váltak ahhoz, hogy intézményeink és közterületeink zöldterületeit megfelelően gondozni tudjuk és szép és biztonságos lakókörnyezetet tudjunk biztosítani a faluban élők számára. Ehhez nagy segítség volt, hogy Egyházaskesző község önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében kiírt „Kommunális eszköz beszerzése-2021” című alprogramra, melynek eredményeképp 7.741.920 Ft támogatásban részesült. A beruházás során 1 db fűnyíró traktor, 1 db magassági ágvágó, 1 db sövény vágó, 1 db hótolólapát+ adapter, 2 db damilos fűnyíró, 1 db ágaprító, 1 db sószóró és 1 db Péter P11 utánfutó beszerzésére került sor. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Magyar Falu Program Arculati kézikönyvében meghatározottak szerint zajlott. A falutábla a település közigazgatási határát jelző, a település nevét tartalmazó tábla alá került elhelyezésre a falu fő forgalmi útvonala mentén, a község központja felé vezető oldalon, míg a támogatói tábla az önkormányzat épületén található. A projekt eredményeképpen a település környezetének rendezettsége javul és vonzóbbá vált az itt élők és az ingatlant vásárolók számára.

Projekt befejezése: 2022.09.29.

Magyar Falu Program keretében „ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 ” című alprogram

Kódszám:MFP-ÖTIK/2021
projekt azonosítója:3281683124

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Egyházaskesző Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő Egyházaskesző, Kinizsi utca 7. szám alatt működő óvoda komplex fejlesztésére

Támogatói okirat azonosítója: 3296093749

Projekt teljes költsége: 46.811.026 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Támogatott tevékenység: Óvoda komplex fejlesztése Egyházaskeszőn

Megvalósult eredménymutató:
-A fejlesztés keretében felújítással érintett 134 m2 alapterületű óvoda épületrész újult meg.
-Az elnyert támogatásból megvalósított felújítás műszaki tartalma:
Egyházaskesző Község Önkormányzata a 2021. évben sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében kiírt Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című alprogramra, melynek eredményeképp 46.811.026 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a helyi óvoda felújítására. A felújítás szükségességét az indokolta, hogy az épület állapota műszakilag, esztétikailag és felszereltségében sem felelt meg az elvárásoknak, a kor követelményeinek. A munkálatok alkalmával nyílászárókat cseréltünk, a meglévő mosdót teljesen felújítottuk, a nevelők részére szociális illemhelyet alakítottunk ki, a szélfogó és közlekedő helyiségek padlószerkezetét kicseréltük, födémszerkezetet utólagosan hőszigeteltük gipszkarton álmennyezet építésével, elektromos hálózatot korszerűsítettünk, a meglévő fedett teraszt beépítettük és tornaszobát alakítottunk ki, a csoportszoba parketta burkolatát felújítottuk és belső festést hajtottunk végre. A projekt bruttó költsége 44.811.027 Ft volt, a műszaki átadás-átvételre 2022. április 22-én került sor. A fejlesztés eredményeképp egy minden igényt kielégítő óvoda jött létre, mely hozzájárul az ifjúság vidékhez való kötődésének erősítéséhez, az alapvető közszolgáltatások hozzáférésének biztosításához, az életminőség javításához. A támogatási összegből a pályázati dokumentáció összeállítását (189.000 Ft), a projektmenedzsment költséget (1.200.000 Ft), a műszaki ellenőrzést (521.000 Ft) és a statikai szakvéleményt (90.000 Ft) is finanszírozni tudtuk. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében meghatározottak szerint zajlott. A falutáblák (2 db) a település közigazgatási határát jelző, a település nevét tartalmazó táblák alá kerültek elhelyezésre, a falu fő forgalmi útvonala mentén, a község központja felé vezető oldalon, míg a támogatói tábla az óvoda épületénél található.

Projekt befejezése: 2022.07.14.

Magyar Falu Program keretében ” Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 „ című alprogram

Kódszám:MFP-ÖTIF/2021
projekt azonosítója: 3282824601

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Egyházaskesző Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be Urnafal építésére az Egyházaskeszői temetőben

Támogatói okirat azonosítója: 3293335499

Projekt teljes költsége: 2.183.548 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Támogatott tevékenység: Urnafal építése az Egyházaskeszői temetőben

Megvalósult eredménymutató:
– A projekt megvalósítása során 1 db 20 férőhelyes urnafal kialakítására, építésére került sor
-Az elnyert támogatásból megvalósított felújítás műszaki tartalma:
A pályázatból megépített urnafallal temetői szolgáltatásunk bővülhetett a községben élők és a faluból elszármazottak igényeinek megfelelően. A 20 férőhelyes urnafallal a jövőben a temető rendezettebb képet mutat és lehetőség nyílik a jelenleg olcsóbb hamvasztásos temetésekre. A meglévő, felújított ravatalozó épületéhez kapcsolódó 20 férőhelyes urnafal előregyártott műkő elemekből készült, megfelelő alapozással. Az urnafal előtt 2,5 m szélességben térkő burkolat készült, valamint egy ahhoz kapcsolódó térköves járda, melyen az urnafal könnyen megközelíthetővé válik.
A pályázat elnyeréséről tájékoztató információs táblák kihelyezése megtörtént.

Projekt befejezése: 2022.01.21

 

Magyar Falu Program keretében „ Orvosi eszközök beszerzése – 2021 ” című alprogram

Kódszám:MFP-AEE/2021
projekt azonosítója:3289892692

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Egyházaskesző Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő Egyházaskesző, Kossuth utca 76. szám alatt működő háziorvosi és védőnői rendelő eszközbeszerzésére.

Támogatói okirat azonosítója: 3300208945

Projekt teljes költsége: 1.999.160 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Támogatott tevékenység: Háziorvosi alapellátáshoz és a védőnői feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése Egyházaskeszőn

Megvalósult eredménymutató:
– 32 db Háziorvosi és védőnői eszköz került beszerzésre a projekt megvalósítása során
-Az elnyert támogatásból megvalósított felújítás műszaki tartalma:
A települési egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése, a méltó körülmények megteremtése minden önkormányzat legfőbb céljai közé tartozik. Szükségesnek tartjuk az ilyen jellegű fejlesztések megvalósítását, ugyanis egy jól felszerelt háziorvosi és védőnői rendelő az alapja annak, hogy az egészségügyi alapellátást biztosítani tudjunk. Mindezek tudatában településünk elsődleges célja a háziorvosi és védőnői rendelők (Egyházaskesző, Kossuth utca 76.) infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Mindezen célok elérésének első lépése volt, hogy Egyházaskesző Község Önkormányzata a 2021. évben sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében kiírt orvosi és védőnői eszközök beszerzése – 2021 című alprogramra, melynek eredményeképp 1.999.160 Ft támogatásban részesült. Összesen 32 db eszköz: adapter vérnyomásmérőhöz, EKG, Holter, minimum-maximum hőmérő, non contact hőmérő, látásvizsgáló plexilap, magasságmérő szalag, digitális mérleg 180 kg-ig 2 db, műszerasztal 2 db, műtőzsámoly, spirométer, kórtermi támlás szék 3 db, orvosi görgős szék 2 db, színlátásvizsgáló könyv, vércukormérő, vérnyomásmérő 2 db, doppler, hűtőtáska, orvosi íróasztal, női köpeny, gyerek mandzsetta vérnyomásmérőhöz, csecsemő mérleg, mérőszalag, szűrő audiométer, notebook, hűtő. A pályázati összegből a projektelőkészítés költségét is tudtuk finanszírozni 99.000 Ft értékben.
A pályázat elnyeréséről tájékoztató információs táblák kihelyezése megtörtént.

Projekt befejezése: 2021.11.03.


Beszámoló

Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021” című alprogram
Kódszám: MFP-UHK/2021
projekt azonosítója: 3279433786

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Egyházaskesző Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő Egyházaskesző, Móricz Zsigmond utcai utca ( Egyházaskesző, 21.hrsz.-ú ingatlan) felújítására.

Támogatói okirat iratazonosítója: 3279433786

Projekt teljes költsége: 14 093 825 Ft

A támogatás intenzitása 100%

Támogatott tevékenység: Utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás

Megvalósult eredménymutató:
• A Móricz Zs. utca útburkolata 197 m hosszúságban 3,5 m szélességben újult meg
• Az elnyert támogatásból megvalósított felújítás műszaki tartalma:
A felhízott útpadka leszedésével a burkolaton keletkezett csapadékvíz levezetésre került. A meglévő útburkolat előkészítése, portalanítása és kátyúzása után bitumen emulziós alápermetezésre két réteg aszfaltréteg került megépítésre 6 cm vastagságban. AC-22 kötő és 4cm cm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltkeverék felhasználásával. Az útpadkák M20 jelű anyag beépítésével kerültek felújításra. A burkolat felújítással érintett közművek fedlapjai, csapszekrényei a közműtulajdonosok által meghatározott módon kerültek szintre emelésre. Az elnyert pályázati összegből felújított Móricz Zs utcán a felújítás eredményeképpen biztonságosabban közlekedhetnek mind gyalogosan, mind autóval, valamint kerekesszékkel az utcában élő emberek, hiszen az útburkolat egységes lett, mentesült a kátyúktól, továbbá a felújított út rendezett utcaképet biztosít. A pályázat elnyeréséről tájékoztató információs táblák kihelyezése megtörtént.

Projekt befejezése: 2022. május 04.

 

FEDETT SZABADTÉRI RENDEZVÉNYTÉR KIALAKÍTÁSA EGYHÁZASKESZŐN

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Térségi értékek megóvása, ismertségük növelése

VP6-19.2.1.-37-4-17

Projekt azonosítószáma: 1924757515

Támogatás összege: 4.997.358 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.

Egyházaskesző Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Térségi értékek megóvása, ismertségük növelése” című, VP6-19.2.1.-37-4-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

4.997.358 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Egyházaskesző Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a település – lehetőségek szerinti – folyamatos fejlesztését, és ezzel együtt elkötelezettnek érzi magát egy esztétikus és modern, 21. századi települési környezet kialakítása, illetve fenntartása, valamint az itt élők életminőségének javítása mellett.

A HACS illetékességi területén élők számára – így Egyházaskesző lakosai számára is – az élhetőség biztosításának egyik fontos feltétele az aktív közösségi élet kibontakoztatása, fenntartása és az ehhez szükséges színvonalas közösségi “terek” biztosítása, illetve a helyi értékek megismertetését és a helyi hagyományőrzést szolgáló rendezvények megvalósítása. Ezért önkormányzatunk a helyi igényekkel és a HFS céljaival összhangban célul tűzte ki egy olyan közösségi létesítmény létrehozását, ahol helyi rendezvényeink színvonalas, komfortos és kulturált körülmények között megvalósulhatnak.

Ennek megfelelően beruházásunk keretében Egyházaskesző 216. helyrajzi számú ingatlanán (Vasút u. 8.) egy minden igényt kielégítő, fedett szabadtéri rendezvénytér kialakítása valósult meg, mely a meglévő művelődési házhoz kapcsolódva, de szerkezetileg teljesen független kialakítással készült. Megközelítése az udvaron keresztül történik. A fedett tér beton lábazat emeléssel készült két oldalt lépcső feljárattal, mely bizonyos rendezvények esetén színpadként is funkcionál. A tartó oszlopok és tetőszerkezet gyalult fa szerkezetből, a tetőfedés agyagcserépből készült. A fedett tér mögötti területen térburkolat kialakítása történt.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2020.12.01.- 2022.02.28.

A fejlesztés várhatóan pozitív hatásokat gyakorol településünk “belső vonzerejére”, és az itt élők életminőségére, továbbá hozzájárul szellemi és közösségi értékeink megőrzéséhez, hagyományaink ápolásához, valamint a közösségi élet fellendítéséhez és fenntartásához.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

                                                                                                                 

                                                                                         

 

TEMETŐI KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA EGYHÁZASKESZŐN

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Élhető települési környezet kialakítása

VP6-19.2.1.-37-7-17

Projekt azonosítószáma: 1922526988

Támogatás összege: 5.689.620 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.10.

Egyházaskesző Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Élhető települési környezet kialakítása” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

5.689.620 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Önkormányzatunk fontos “küldetésének” tartja Egyházaskesző – lehetőségek szerinti – folyamatos fejlesztését, szépítését, és ezzel együtt elkötelezettnek érzi magát egy esztétikus és modern, 21. századi települési környezet kialakítása, illetve fenntartása, valamint az itt élők életminőségének javítása mellett.

A Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén élők számára – így Egyházaskesző lakosai számára is – az élhetőség biztosításának egyik fontos feltétele a településkép rendezettsége. Ezért önkormányzatunk a

helyi igényekkel és a Helyi Fejlesztési Stratégiával összhangban célul tűzte ki a temető további fejlesztését.

Ennek megfelelően jelen beruházásunk keretében a Dózsa utca felőli, temetői kerítés felújítása, újjáépítése valósul meg:

– a jelenlegi drótkerítés helyett egy kőkerítés kerül kialakításra 99,4 m hosszan, 44 db kovácsoltvas kerítéselemmel;

– a temető K-i sarkán található gépkocsi bejárónál pedig 1 db kovácsoltvas kapu beépítése történik.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2020.08.10. – 2020.11.10.

A fejlesztés várhatóan pozitív hatást gyakorol településünk “vonzerejére”, ami hosszabb távon némileg kompenzálhatja a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, illetve ezen hiányosságok kiküszöbölésével az itt élők életminőségének javulásához is hozzájárul.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

                                                                                                                 

                                                                                         

 

 

 

        „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

 

ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE A “MARCALTŐ ÉS VIDÉKE” KONZORCIUM KOMPLEX ÚTKEZELÉSÉHEZ

Kedvezményezett(ek) neve:

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője)

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Pályázati felhívás neve és kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt azonosítószáma: 1824690020

Támogatás összege összesen: 17.366.909 Ft, ebből

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője): 8.554.379 Ft

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 3.280.410 Ft

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.125.980 Ft

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.857.500 Ft

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 548.640 Ft

Támogatás mértéke: 90,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.01.

A Marcaltő Község Önkormányzata vezette konzorcium – a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett – „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból mindösszesen 17.366.909 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Marcaltő, Nemesgörzsöny, Egyházaskesző, Malomsok és Várkesző települések önkormányzatai térségük fejlődése szempontjából fontosnak tartják a tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló utak rendszeres karbantartását, valamint felújítását. Azonban az ehhez szükséges saját infrastruktúra, géppark hiányos, illetve elavult, ugyanakkor a külterületi utak jellemzően rendkívül rossz állapotban vannak, elhanyagoltak.

A projekt legfőbb célja tehát – a pályázati felhívással összhangban – az önkormányzati utak komplex kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

További közvetett célok:

– az önkormányzati utak minőségének javítása;

– a földrajzi mobilitás elősegítése;

– az alapvető szolgáltatások, illetőleg munkaterületek/munkahelyek elérhetőségének fejlesztése;

– az itt élők élet minőségének javítása és a települések vonzóbbá tétele;

– valamint ezeken keresztül a térség gazdasági potenciáljának növelése.

E célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi gépek beszerzése valósul meg:

– 1 db Branson 6225C fülkés traktor Marcaltő Község Önkormányzata részéről;

– 1 db FRONTONI Fox Profi 400 rézsűkasza Nemesgörzsöny Község Önkormányzata részéről;

– 1 db FRONTONI Rotofossi 500 ároktisztító és 1 db Branson Fronthidraulika Egyházaskesző Község Önkormányzata részéről;

– 1 db BOHR Hamster 3000 gréder Malomsok Község Önkormányzata részéről;

– 1 db BOHR Fox 2500 tolólap Várkesző Község Önkormányzata részéről.

Az erő- és munkagépeket a következő útkarbantartási feladatok ellátására használják majd: útpadkák, útmenti árkok, töltések- és rézsűk kaszálása; út menti árkok tisztítása, mélyítése, készítése; földutak, padkák gyalulása; talajegyengetés, tereprendezés, hótolás.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 

 

Csatolt dokumentumok:

Tájékoztató

 

Urnafal kialakítása Malomsokon – tájékoztató LEDER projekt megvalósításáról

Rekreációs tér kialakítása eszközbeszerzéssel kombinálva Marcaltőn
– tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Rekreációs tér kialakítása és zöldterület-gondozáshoz szükséges eszközbeszerzés Várkeszőn
– tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Eszközbeszerzés rendezvényekhez Malomsokon – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Helytörténeti kiállító tér-falumúzeum létrehozása Marcaltőn
– tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról