Pályázati felhívás - ingatlanértékesítés

palyazati felhivas egyhazaskeszo ingatlan ertekesites

Pályázati felhívás - Ingatlanértékesítés

 

Pályázati felhívás


Egyházaskesző község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:


1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Egyházaskesző község Önkormányzata
8523 Egyházaskesző, Kossuth u.76.


2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése


3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános


4.) A pályázat tárgya: Egyházaskesző 46. helyrajzi számú, 1874 m2 alapterületű, volt orvosi rendelő és szolgálati lakás, udvar és gazdasági épület megnevezésű, természetben Egyházaskesző, Kossuth u. 15. szám alatt található, Egyházaskesző község Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése. Az ingatlan per-, teher és igénymentes.
Az ingatlan jellege: lakóház
A volt orvosi rendelővel egybeépített szolgálati lakás, meghaladja a helyben szokásos épület és teleknagyságot. Közművesítettsége: víz-villany-gáz, fűtése jelenleg cserépkályhával és gázkonvektorral történik
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 17.000.000,- Ft, azaz bruttó tizenhétmillió forint.


5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal egyházaskeszői Kirendeltsége (8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76.)


6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat az Egyházaskesző 46. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére”.


7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén versenytárgyalás kerül tartásra.


8.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
- az ajánlattevő neve és címe/székhelye
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva) megjelölve a teljes vételár kifizetésének időpontját.
- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat.


9.) Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés:
Ajánlat 2022. június 30. 16.00 óráig beérkezőleg nyújtható be a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal egyházaskeszői kirendeltségén (8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76).


Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, azonos összegű ajánlattétel esetén, annak időpontja: 2022. július 08 A döntést ez esetben Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testülete, várhatóan 2022. július 18-i ülésén hozza meg, amennyiben nincs szükség versenytárgyalásra a Képviselőtestület július 08-án hoz döntést.
Az eredményhirdetés várható ideje: 2022. július 20.


10.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázat nyertese a szerződéskötést követően, 60 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat Takarékbank Zrt 59800091-15182791 számú számlájára.


11.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető Lendvai Jánosné polgármestertől a hivatalban személyesen, a 89/347-621 telefonszámon, vagy email-ben az címen.


12.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.


13.) Egyéb rendelkezések:
Az ingatlant megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a hivatalban személyesen, a. 89/347-621 telefonszámon, vagy email-ben az címen van lehetőség.


A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.


A pályázati kiírás 2022. június 10. napján Egyházaskesző község Önkormányzata honlapján az Egyházaskesző közösség facebook oldalán és az önkormányzat hirdetőtábláin kerül meghirdetésre.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

Egyházaskesző, 2022. június 02.


Lendvai Jánosné

polgármester

 

Letöltehető Anyagok :

/ a PDF ikonra karritva letölthető kinyomtatható PDF formátumban tekinthetőek meg a pályázati kiírás /

pdf icon letoltes

 

 

 

Pályázati kiírás

Körjegyzőségünk települései:

  • 1

Várjuk Önt!

Egyházaskesző várja Önt! Tisztelettel kérem, hogy látogasson el hozzánk! Lakóinak vendégszeretetével. természeti kincseivel, műemlékeinek szépségével és rendezvényeivel.

Lendvai Jánosné

 

 Magyar Falu Program logo web

Elérhetőségek

 
  +36 89 347 621
  +36 89 347 621
 8523 Egyházaskesző, Kossuth L. u. 76.

Kövessen minket a FB-on!