Magyar Falu Program logo web

Beszámoló

Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021” című alprogram
Kódszám: MFP-UHK/2021
projekt azonosítója: 3279433786
Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Egyházaskesző Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő Egyházaskesző, Móricz Zsigmond utcai utca ( Egyházaskesző, 21.hrsz.-ú ingatlan) felújítására.

Támogatói okirat iratazonosítója: 3279433786

Projekt teljes költsége: 14 093 825 Ft

A támogatás intenzitása 100%

Támogatott tevékenység: Utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás

Megvalósult eredménymutató:
• A Móricz Zs. utca útburkolata 197 m hosszúságban 3,5 m szélességben újult meg
• Az elnyert támogatásból megvalósított felújítás műszaki tartalma:
A felhízott útpadka leszedésével a burkolaton keletkezett csapadékvíz levezetésre került. A meglévő útburkolat előkészítése, portalanítása és kátyúzása után bitumen emulziós alápermetezésre két réteg aszfaltréteg került megépítésre 6 cm vastagságban. AC-22 kötő és 4cm cm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltkeverék felhasználásával. Az útpadkák M20 jelű anyag beépítésével kerültek felújításra. A burkolat felújítással érintett közművek fedlapjai, csapszekrényei a közműtulajdonosok által meghatározott módon kerültek szintre emelésre. Az elnyert pályázati összegből felújított Móricz Zs utcán a felújítás eredményeképpen biztonságosabban közlekedhetnek mind gyalogosan, mind autóval, valamint kerekesszékkel az utcában élő emberek, hiszen az útburkolat egységes lett, mentesült a kátyúktól, továbbá a felújított út rendezett utcaképet biztosít. A pályázat elnyeréséről tájékoztató információs táblák kihelyezése megtörtént. Projekt befejezése: 2022. május 04.

 

 

Fedett szabadtéri rendezvénytér kialakítása EgyházaskeszŐn

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Térségi értékek megóvása, ismertségük növelése

VP6-19.2.1.-37-4-17

Projekt azonosítószáma: 1924757515

Támogatás összege: 4.997.358 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.

Egyházaskesző Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Térségi értékek megóvása, ismertségük növelése” című, VP6-19.2.1.-37-4-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

4.997.358 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Egyházaskesző Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a település - lehetőségek szerinti - folyamatos fejlesztését, és ezzel együtt elkötelezettnek érzi magát egy esztétikus és modern, 21. századi települési környezet kialakítása, illetve fenntartása, valamint az itt élők életminőségének javítása mellett.

A HACS illetékességi területén élők számára - így Egyházaskesző lakosai számára is - az élhetőség biztosításának egyik fontos feltétele az aktív közösségi élet kibontakoztatása, fenntartása és az ehhez szükséges színvonalas közösségi "terek" biztosítása, illetve a helyi értékek megismertetését és a helyi hagyományőrzést szolgáló rendezvények megvalósítása. Ezért önkormányzatunk a helyi igényekkel és a HFS céljaival összhangban célul tűzte ki egy olyan közösségi létesítmény létrehozását, ahol helyi rendezvényeink színvonalas, komfortos és kulturált körülmények között megvalósulhatnak.

Ennek megfelelően beruházásunk keretében Egyházaskesző 216. helyrajzi számú ingatlanán (Vasút u. 8.) egy minden igényt kielégítő, fedett szabadtéri rendezvénytér kialakítása valósult meg, mely a meglévő művelődési házhoz kapcsolódva, de szerkezetileg teljesen független kialakítással készült. Megközelítése az udvaron keresztül történik. A fedett tér beton lábazat emeléssel készült két oldalt lépcső feljárattal, mely bizonyos rendezvények esetén színpadként is funkcionál. A tartó oszlopok és tetőszerkezet gyalult fa szerkezetből, a tetőfedés agyagcserépből készült. A fedett tér mögötti területen térburkolat kialakítása történt.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2020.12.01.- 2022.02.28.

A fejlesztés várhatóan pozitív hatásokat gyakorol településünk "belső vonzerejére", és az itt élők életminőségére, továbbá hozzájárul szellemi és közösségi értékeink megőrzéséhez, hagyományaink ápolásához, valamint a közösségi élet fellendítéséhez és fenntartásához.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 Széchenyi2020 logo                                                                                     4

1234                                                                                2

 

 

 

 

Temetői kerítés felújítása Egyházaskeszőn

Kedvezményezett neve: Egyházaskesző Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Élhető települési környezet kialakítása

VP6-19.2.1.-37-7-17

Projekt azonosítószáma: 1922526988

Támogatás összege: 5.689.620 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.10.

Egyházaskesző Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Élhető települési környezet kialakítása” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

5.689.620 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Önkormányzatunk fontos "küldetésének" tartja Egyházaskesző - lehetőségek szerinti - folyamatos fejlesztését, szépítését, és ezzel együtt elkötelezettnek érzi magát egy esztétikus és modern, 21. századi települési környezet kialakítása, illetve fenntartása, valamint az itt élők életminőségének javítása mellett.

A Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén élők számára - így Egyházaskesző lakosai számára is - az élhetőség biztosításának egyik fontos feltétele a településkép rendezettsége. Ezért önkormányzatunk a

helyi igényekkel és a Helyi Fejlesztési Stratégiával összhangban célul tűzte ki a temető további fejlesztését.

Ennek megfelelően jelen beruházásunk keretében a Dózsa utca felőli, temetői kerítés felújítása, újjáépítése valósul meg:

- a jelenlegi drótkerítés helyett egy kőkerítés kerül kialakításra 99,4 m hosszan, 44 db kovácsoltvas kerítéselemmel;

- a temető K-i sarkán található gépkocsi bejárónál pedig 1 db kovácsoltvas kapu beépítése történik.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2020.08.10. - 2020.11.10.

A fejlesztés várhatóan pozitív hatást gyakorol településünk "vonzerejére", ami hosszabb távon némileg kompenzálhatja a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, illetve ezen hiányosságok kiküszöbölésével az itt élők életminőségének javulásához is hozzájárul.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 

 Széchenyi2020 logo                                                                                     4

 

1234                                                                                2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Széchenyi2020 logo                                    „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

         

Erő- és munkagépek beszerzése a "Marcaltő és vidéke" konzorcium komplex útkezeléséhez

Kedvezményezett(ek) neve:

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője)

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Pályázati felhívás neve és kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt azonosítószáma: 1824690020

Támogatás összege összesen: 17.366.909 Ft, ebből

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője): 8.554.379 Ft

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 3.280.410 Ft

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.125.980 Ft

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.857.500 Ft

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 548.640 Ft

Támogatás mértéke: 90,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.01.

A Marcaltő Község Önkormányzata vezette konzorcium – a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett – „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból mindösszesen 17.366.909 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Marcaltő, Nemesgörzsöny, Egyházaskesző, Malomsok és Várkesző települések önkormányzatai térségük fejlődése szempontjából fontosnak tartják a tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló utak rendszeres karbantartását, valamint felújítását. Azonban az ehhez szükséges saját infrastruktúra, géppark hiányos, illetve elavult, ugyanakkor a külterületi utak jellemzően rendkívül rossz állapotban vannak, elhanyagoltak.

A projekt legfőbb célja tehát – a pályázati felhívással összhangban – az önkormányzati utak komplex kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

További közvetett célok:

-      az önkormányzati utak minőségének javítása;

-      a földrajzi mobilitás elősegítése;

-      az alapvető szolgáltatások, illetőleg munkaterületek/munkahelyek elérhetőségének fejlesztése;

-      az itt élők élet minőségének javítása és a települések vonzóbbá tétele;

-      valamint ezeken keresztül a térség gazdasági potenciáljának növelése.

E célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi gépek beszerzése valósul meg:

-      1 db Branson 6225C fülkés traktor Marcaltő Község Önkormányzata részéről;

-      1 db FRONTONI Fox Profi 400 rézsűkasza Nemesgörzsöny Község Önkormányzata részéről;

-      1 db FRONTONI Rotofossi 500 ároktisztító és 1 db Branson Fronthidraulika Egyházaskesző Község Önkormányzata részéről;

-      1 db BOHR Hamster 3000 gréder Malomsok Község Önkormányzata részéről;

-      1 db BOHR Fox 2500 tolólap Várkesző Község Önkormányzata részéről.

Az erő- és munkagépeket a következő útkarbantartási feladatok ellátására használják majd: útpadkák, útmenti árkok, töltések- és rézsűk kaszálása; út menti árkok tisztítása, mélyítése, készítése; földutak, padkák gyalulása; talajegyengetés, tereprendezés, hótolás.

https://ec.europa.eu/agriculture/

                                                                                                                                  

Infoblokk logo

                          

 

 

 

Csatolt dokumentumok:

 

 

 

Tájékoztató honlapra Egyházaskesző VP konyhafejlesztés 1 Page 1

 Tájékoztató honlapra Egyházaskesző VP konyhafejlesztés 1 Page 2

 
 
 

Várjuk Önt!

Egyházaskesző várja Önt! Tisztelettel kérem, hogy látogasson el hozzánk! Lakóinak vendégszeretetével. természeti kincseivel, műemlékeinek szépségével és rendezvényeivel.

Lendvai Jánosné

 

 Magyar Falu Program logo web

Elérhetőségek

 
  +36 89 347 621
  +36 89 347 621
 8523 Egyházaskesző, Kossuth L. u. 76.

Kövessen minket a FB-on!